<< sumari (tornar) .

___________________________________________________

Comunicat de la comissió d'investigació ciutadana sobre el paper de França al genocidi dels Tutsi a Ruanda.

____________________________________

Després de l'aparició de varis llibres de caràcter negacionista, la Comissió d'investigació ciutadana sobre el paper de França al genocidi dels Tutsi a Ruanda (C.E.C.) fa públics els següents aclariments:


1 - La noció de "genocidi", així com la de "complicitat de genocidi" aplicats a Ruanda i als països fronterers entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 1994 no són temes subjectius, dels que es pugui opinar. Aquestes classificacions s'han definit per la jurisprudència del Tribunal Penal Internacional per a Ruanda (T.P.I.R.), basant-se en els articles 2 i 6.1 de l'estatut d'aquest Tribunal, que va crear el Consell de Seguretat de les Nacions Unides (vegeu la Resolució 955 del 8/11/1994; vegeu també la Convenció per a la prevenció i la repressió del crim de genocidi del 9/12/1948).

2 - No és automàticament un "genocidi" qualsevol extermini que s'hagi comès a Ruanda. Només constitueix un genocidi els "actes amb la intenció de destruir totalment o parcial un grup nacional, ètnic o religiós".

3 - Cada vegada que es posa la qüestió, el el T.P.I.R constata que es va cometre un "genocidi" amb els Tutsi ruandesos. No és per tant possible contrariar o qüestionar l'existència d'aquest genocidi.

4 - Cap altre "grup" ruandès a part dels Tutsi va ser víctima d'actes que tenien per objectiu la seva destrucció "en tant que Tutsi". En aquestes condicions no és raonable, a nivell penal, mantenir que hi ha hagut altres genocidis a Ruanda.

5 - Ningú pretén que la República Francesa hagi compartit amb cap govern ruandès la intenció de destruir totalment o parcial el grup format pels Tutsi.
En dret penal, per a esdevenir "còmplices" no cal que les autoritats franceses tinguessin aquesta intenció. En efecte la "complicitat" no implica "la intenció específica que té l'autor principal de cometre el genocidi" (vegeu T.P.I.R., Judici del 15/07/2004, assumpte Ndindabizi). Calen -i amb això n'hi ha prou- que el còmplice tingui "com a mínim el coneixement de l'intenció general i específica de l'autor principal" (vegeu el mateix judici).
Així doncs, en el cas de Ruanda, les autoritats franceses tenien sens dubte aquest coneixement (vegeu les declaracions del ministre francès d'assumptes exteriors, el 15/05/1994 a la sortida d'un consell de ministres europeus, i també el 18 de maig següent, a l'Assemblea Nacional; vegeu també l'informe de la comissió d'informació parlamentària sobre Ruanda, capítol VI, pp. 286 i següents).

6 - En base a l'article 6.1 de l'estatut del T.P.I.R., incitar a la "preparació, planificació o execució" del "genocidi" és una manera de complicitat. Així doncs, es va jutjar que "la presència d'una persona en posició d'autoritat en un lloc on s'està cometent un crim o en un lloc on se sap que es cometen crims de manera regular, pot generar una aprovació... pròxim a l'ajut i a l'incitació. No és la posició d'autoritat la que és important en ella mateixa, però sí l'efecte a l'incitació que una persona, en un càrrec d'autoritat, pugui provocar presenciant els esdeveniments" (vegeu el mateix judici del 15/07/2004).
En dret, conseqüentment, la "presència" de militars francesos "en un lloc on s'està cometent un crim o en un lloc on es sap que es cometen crim de forma regular" constitueix una "complicitat".

7 - Molts testimonis i documents permeten, malauradament, fonamentar la sospita de "complicitat" de les autoritats franceses, tan civils com militars, per altres fets a més del de la presència.
Es tracta en especial de l'entrega de Tutsis a les Forces Armades Ruandeses (F.A.R.) i a les milícies, i en especial de l'ajuda militar, tècnica, financera i diplomàtica, aportada de 1990 a la fi d'agost de 1994, a un aparell d'estat que preparava i després executava el genocidi (vegeu l'informe de la C.E.C. L'horreur qui nous prend au visage, Karthala 2005, pp. 420 i següents).

8 - La C.E.C. es reserva el dret de publicar un informe complementari a partir de les informacions que continua recollint des del març del 2004 sobre els diversos aspectes de l'implicació francesa.

 

La Commission d'Enquête Citoyenne
www.enquete-citoyenne-rwanda.org


______________________________________________
oozebap . 2006 . sumari