Dones+Àfriques - Centre de Documentació Virtual


Inici . Articles i entrevistes . Bibliografia . Enllaços . Col.laboradors . Contacte

-- --- -- --- -- -- - - - - ---- - - - - ---- - --- - - - -- -- ---- -- -- --- --- ---- - - --- --- - -- --- --- -


Introducció

-- --- -- --- -- -- - - - - ---- - - - - ---- - --- - - - -- -- ---- -- -- --- --- ---- - - --- --- - -- --- --- -

A oozebap volem continuar amb la nostra tasca de difusió de lluites i experiències que tenen lloc al continent africà i que estan relacionades amb els drets humans i la igualtat de gènere, la justícia social i la capacitat de resistències culturals que escapin del predomini neoliberal.

Fem una tasca continuada de sensibilització, però també de debat i reflexió, que pretén mostrar i participar de les reivindicacions plurals de les societats africanes. Volem superar la inèrcia caritativa i vertical que sovint impregnen els projectes vinculats amb Àfrica per incidir en els aspectes menys resolts, com per exemple la necessitat de continuar descolonitzant el nostre imaginari i la promoció d'intercanvis i coneixements d'una manera més rizomàtica i holística.

Pensem que el donar veu i reconeixement d'aspectes de la societat civil africana que també ens afecten, així com contribuir a lluitar contra els prejudicis i el desconeixement que generen discriminació i desigualtat, s'han de fer des d'una base forta a nivell teòric, apostant per l'aprofundiment, el coneixement i la sensibilització.

Al Centre de Documentació Virtual li hem dit Dones+Àfriques precisament per aquesta voluntat d'incidir en l'heterogeneïtat radical des de punts comuns, com per exemple la necessitat de trencar tòpics, aprendre i recuperar la memòria històrica o donar veu (mitjançant les traduccions) a experiències, propostes i idees que són al mateix temps una eina útil, també, a casa nostra.

El Centre funciona com un apartat autònom però vinculat a la web d'oozebap (www.oozebap.org). Com la resta del nostre treball, ens centrarem en les traduccions (especialment de l'anglès, el francès i el portuguès) i en la redacció de continguts propis per tal de proporcionar fonts originals i de qualitat.

Continguts

Els apartats bàsics són els articles i entrevistes, la biblioteca i els vídeos, a més de la secció d'enllaços, les opcions de col.laboració i el llistat d'entitats participants.

·Articles i entrevistes
Es tracta d'escrits que, o bé han estat redactats pels nostres col.laboradors/es o bé són traduccions que fem des de l'entitat. Les entrevistes ens permeten una aproximació més exhaustiva a experiències personals, biogràfiques i ideològiques de col.lectius i persones rellevants en les lluites per les igualtats de gènere a l'Àfrica. D'altra banda, els articles o introduccions a diversos temes ens aporten l'aspecte més teòric, com per exemple amb les reflexions sobre el feminisme global, el "womanism", l'stiwanisme (de STIWA - Social Transformations Including Women in Africa), l'anomenat feminisme islàmic, les recuperacions precolonials, etcètera. Aquests continguts van més enllà de la notícia o de l'article breu per poder aprofundir una mica més en aquests aspectes, al mateix temps que som conscients de les limitacions de format que comporta la publicació virtual.

·Biblioteca
Aquí recopilem llibres i estudis extensos en format PDF i d'accés gratuït. El gruix d'aquest fons el formen publicacions d'editorials i entitats internacionals, i els idiomes predominants són l'anglès i el francès. La nostra intenció és que fragments d'aquests llibres els puguem anar traduint al català i incloure'ls a la secció d'articles i entrevistes.

Creiem sincerament que és necessari continuar difonent tots aquells aspectes vinculats amb les dones de l'Àfrica contemporània que queden relegats o silenciats per la superficialitat mediàtica o sensacionalista. I especialment hem de tenir sempre present que conèixer l'Àfrica es també combatre situacions de marginació a casa nostra.
D'altra banda volem que serveixi com a eina per a entitats, professionals i estudiants, que sovint tenen dificultats per trobar aquest tipus de material (degut a la seva poca quantitat, la dispersió i, sovint, la poca difusió).