Dones+Àfriques
Centre de Documentació Virtual

Articles i entrevistes


<< índex (tornar) .

___________________________________________________

La dècada de la dona africana
Oportunitats estratègiques

Per Monica Ighorodje
Traducció
: D+A -
Centre de Documentació Virtual


La Dècada 2010-2020 de la Dona Africana (DDA) és un esdeveniment notable per a les dones africanes i un elogi a la Unión Africana pel reconeixement de les necessitats, preocupacions i dels propòsits de la dona a l'Àfrica. L'objectiu de la DDA és garantir una major atenció a l'aplicació de tots els compromisos relatius a la igualtat de gènere i a l'accés al poder de la dona a Àfrica. [1] Amb la declaració de 2010-2020 com Dècada de la Dona Africana, les organitzacions dels drets humans de les dones són la clau en les estratègies per al compliment dels compromisos relacionats amb la igualtat de gènere i l'accés al poder de la dona. L'existència de la DDA és un clar signe que les qüestions de la dona estan a l'ordre del dia en tot el món i que hem començat a recollir els beneficis de les nostres lluites d'alliberament. És oportú disseccionar el context global dels drets humans de les dones a partir del context de la DDA per a determinar les oportunitats de les africanes.

CONTEXT DE LA DÈCADA DE LA DONA AFRICANA EN RELACIÓ ALS DRETS DE LA DONA

El concepte de la Dècada de la Dona va néixer l'any 1975 a la primera Conferència Mundial sobre la Dona celebrada a la Ciutat de Mèxic per Nacions Unides [2]. A partir de llavors, les dones s'han involucrat i participat en les consultes sobre els drets de la dona i la igualtat de gènere [3]. A nivell mundial, els drets de les dones tenen el seu origen en la Carta Internacional de Drets sobre els quals s'articula la Convenció de les Nacions Unides sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW o Convenció de la Dona). A part de l'existència d'aquesta Convenció de la Dona, en aquest nou mil·lenni, Nacions Unides va elaborar un pla estratègic de quinze anys de lluita contra la pobresa, centrat en vuit objectius de desenvolupament per als Estats membres i conegut com els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. En aquests objectius s'inclouen les preocupacions per a l'accés al poder de la dona i la igualtat de gènere.

Dins de la Unión Africana, l'aprovació i posterior entrada en vigor l'any 2005 del Protocol de la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles sobre els Drets de la Dona a Àfrica, va suposar un pas decidit en favor dels drets de la dona a Àfrica. És interessant observar que la Convenció de la Dona i el Protocol de les dones africanes constituïxen el marc jurídic dels drets de les dones a nivell mundial. L'aparició de la Dècada de la Dona Africana només consolida i sosté el reconeixement donat a la demanda de dones per a la inclusió i la rendició de comptes dels dirigents africans.

OPORTUNITATS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA PLATAFORMA DE LA DÈCADA DE LA DONA AFRICANA (DDA)

Un examen crític de la DDA en el context de les àrees temàtiques [4] indica que les organitzacions de drets de les dones en el continent ja estan treballant en aquests problemes. La repercussió dels temes és una indicació de la necessitat de reforçar els nostres esforços col·lectius per a impulsar la voluntat política per part dels dirigents africans i garantir que aquestes qüestions siguin ateses. A la llum d'aquests esdeveniments, ¿quines oportunitats existeixen per a les dones africanes de participar i enriquir la DDA de manera efectiva?

-Context normatiu internacional i regional actual sobre els drets i el desenvolupament de les dones

L'instrument internacional dels drets humans va proporcionar en la seva totalitat una plataforma adequada per a la promoció i protecció dels drets de les dones. Des de la Carta Internacional dels Drets a la "Convenció de la Dona", la Plataforma d'Acció de Beijing, la Declaració de Dakar i les Estratègies progressistes de Nairobi, les dones han participat contínuament en aquestes plataformes per la demanda de la igualtat de gènere i el dret a no patir discriminació ni violència. Al costat d'aquests instruments estan la Solemne Declaració de la UA sobre la Igualtat de Gènere a Àfrica (SDGEA), mentre que l'article 4 (l) de la Llei Constitutiva afirma que la "promoció de la igualtat de gènere és un dels principis rectors de la UA" [5] i el protocol de les dones africanes ha estat desenvolupat pels africans específicament per als africans. Els instruments mencionats van proporcionar el marc normatiu de les dones per a exigir als seus governs compromisos com la ratificació, l'adaptació i la posada en pràctica, sobretot a la llum dels objectius de la DDA.

-L'emergència de les Nacions Unides de la Dona

Al juliol de 2010, l'Assemblea General de les Nacions Unides va crear ONU-Dones (www.unwomen.org), l'entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'accés al poder de la Dona. [6] Aquest és un altre assoliment per al moviment de les dones cap a la igualtat de gènere i l'accés a àrees de poder. Sorprenentment, el mandat coincident, tant de la DDA com de ONU-Dones només reforça les oportunitats que poden ser capitalitzades a Àfrica. A més, la presència de deu africanes constituint part de la junta executiva de 41 membres [7] proporciona una plataforma per a la participació de les dones africanes a nivell internacional i regional. D'aquí la necessitat d'una estratègia de reforç, tant global com local.

-Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l'ONU

Un examen crític dels objectius de la DDA depèn dels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides, en particular el tercer objectiu sobre la igualtat de gènere i l'accés al poder de la dona. Precisament la igualtat de gènere i l'accés al poder de les dona és el concepte general que descriu el treball constituït per l'organització de les dones, i per tant les qüestions socials, econòmiques, polítiques i culturals es converteixen en àrees temàtiques d'interès de la DDA. Els Objectius del Mil.leni han complert el seu 10º aniversari i només tenen fins a l'any 2015 per a arribar a la seva visió global. Tenint en compte que la DDA gira entorn dels Objectius del Mil.leni i que el primer examen de la DDA es produirà simultàniament l'any 2015, amb la primera revisió dels assoliments de la dècada, les dones han de dur a la pràctica els Objectius del Mil.leni.

-L'augment de la participació de la dona en la política i el lideratge

En tot el món, els electors dels diferents països estan començant a reconèixer el possible paper de la dona en la política i, com resultat, l'any 2010 marca un altre notable increment en el nombre de presidentes al món. Amb l'aparició de la primera dona president de Brasil, [8] les dones a l'Àfrica han de reconèixer el canvi de paradigma gradual i prosseguir en la defensa i el suport de l'augment del paper polític de les dones en la política i la presa de decisions. L'existència de la primera dona president d'Àfrica a Libèria i el predomini de les dones en l'esfera política de Ruanda és un trampolí per a les dones.

-Perspectiva de gènere de la Unió Africana

A diferència de l'antiga OUA (Organització de la Unitat Africana), la composició de la UA (Unió Africana) és un reflex notable del compromís del continent amb la paritat de gènere i el respecte dels drets de la dona. En l'actualitat, cinc dels deu comissaris de la UA són dones, incloent set dels quinze directors de la Comissió de la UA. Cap altra organització regional o internacional ha arribat a aquest nivell d'equilibri de gènere en els nivells més alts de lideratge [9].

-L'any de la pau d'Àfrica

La Unión Africana (UA) ha declarat el 2010 l'any de la pau d'Àfrica, reiterant el seu compromís per a impulsar encara més els processos de pau en un continent on milions de persones són assassinades i desplaçades a causa de els disturbis civils [10]. Les dones es duen la pitjor part en els disturbis civils i són objecte de violència de gènere, especialment mitjançant l'ús de la violació com arma de guerra en la majoria de les regions d'Àfrica desolades per la crisi. Basant-se en el compromís de la UA i en l'apel·lació a totes les parts interessades a intensificar els seus esforços en l'àmbit de la pau i la seguretat, les dones han d'aprofitar l'any de la pau i la seguretat. Les dones seguiran organitzant i promovent una major participació de les dones en la reconstrucció post-conflicte i els processos de pau amb la finalitat de refer la nació.

-El moviment feminista africà

Les feministes africanes també formen part d'un moviment feminista global contra l'opressió patriarcal en totes les seves manifestacions. Les experiències feministes africanes estan vinculades a les dones de tot el continent africà i comparteixen la solidaritat i el suport al llarg dels anys. En el curs de la construcció de moviments en els últims anys, i l'intent d'institucionalitzar el moviment, les feministes han estat capaces de construir xarxes i aliances estratègiques en tot el continent. A més, la tasca del moviment feminista per l'eliminació de diferències entre generacions i la tutoria de feministes joves per a consolidar i sostenir la lluita és molt important. La plataforma ja existent per a les dones joves serveix com un mitjà per a una fi i dóna cobertura a la preocupació de les temàtiques de la DDA sobre la construcció de moviments de dones joves.

EL PAPER DE LES ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL I LA COALICIÓ DE LA SOLIDARITAT DE DRETS DE LA DONA AFRICANA EN ÀFRICA (SODMA)

La present dècada proporciona una oportunitat per a les organitzacions de la societat civil i la Coalició SODMA per a posar a prova els assumptes de l'accés al poder de la dona i la igualtat de gènere. Fins a on podem arribar està determinat per la nostra direcció estratègica i el posicionament com parts interessades.

-Divulgar i desmitificar la DDA

Les organitzacions de la societat civil ben informades sobre la DDA tenen la responsabilitat de sensibilitzar al continent de la importància de la dècada i del seu significat en la lluita per un canvi de paradigma en la percepció social de les dones. Més important encara és que se simplifiquin les deu àrees temàtiques en un format abreujat per a la participació popular.

-L'alineació dels nostres programes a la visió de la DDA

En l'actualitat, l'enfocament temàtic de la DDA gira entorn de les preocupacions de les dones i, en conseqüència, la societat civil ha d'alinear els seus programes, projectes i organització per a reflectir qualsevol dels deu temes de la DDA basats en els seus àmbits de competència i en la solidaritat per a la celebració de la dècada.

-Pressionar sobre la voluntat política dels dirigents africans

Ha de continuar la promoció d'un compromís renovat de tots els drets de les dones i les lleis de polítiques de gènere. Els líders africans s'afanyen a signar els instruments internacionals i a adoptar les polítiques de gènere per al progrés del continent. No obstant això, els obstacles culturals influïxen en la ratificació o la assimiliació d'aquests instruments internacionals o regionals. L'assimilació és clau per a l'elaboració d'estratègies i per a assegurar l'aplicació del compromís dels governs amb els drets de les dones. No podem donar suport a un govern si no existeix una llei nacional contra la discriminació de la dona i l'opressió. L'inici de la DDA es construirà sobre el no-res si no tenim un marc jurídic que faciliti el procés d'aplicació.


EL PAPER DE LA COALICIÓ SODMA

-Coordinació de la xarxa civil de la DDA

La coalició hauria d'organitzar i coordinar un front comú de tots els membres de les xarxes africanes -tant individus com organitzacions- interessats en la DDA per a establir enllaços amb la UA i altres parts interessades, com els sistemes pertinents de l'ONU i les comissions de treball a nivell regional, nacional i local. Això proporcionarà una plataforma en la qual la veu d'altres organitzacions de dones no-visibles, o activistes interessades, s'incorporaran al procés.

-Documentar i compartir les bones pràctiques a l'Àfrica

La coalició pot actuar com una base de recursos per a la documentació de les estratègies reeixides en tota Àfrica, que es pot difondre a través de les xarxes de la DDA. Això proporcionarà un repertori d'estratègies per a la repercussió o ampliació en diferents àrees temàtiques.

-Mecanisme d'avaluació de la DDA

La coalició es compromet a organitzar cada dos anys un mecanisme d'avaluació per a controlar el progrés de la UA a nivell continental. Aquest mecanisme omplirà els buits causats per l'absència d'una comissió sobre l'estatut de les dones, elaborant un informe periòdic sobre els drets de la dona a l'Àfrica.


CONCLUSIÓ

En aquest article s'ha examinat breument la importància de la Dècada 2010-2020 de la Dona Africana sobre els drets de les dones i l'accés al poder. L'anàlisi de la dècada proporciona una plataforma per a un compromís més crític tant a nivell mundial com a nivell nacional. Com resultat d'això està l'oportunitat vital de les dones per a parlar amb una sola veu i estar unides en les seves lluites. Les estratègies que hem descrit només proporcionen el camí perquè els millors col·lectius de dones puguin participar i obtenir un resultat notable i un impacte en la dècada. Finalment, està clarament establerta una matriu amb la connexió internacional dels drets humans, els esforços pel desenvolupament i l'intent d'Àfrica per a integrar les preocupacions de les dones en la política d'Àfrica. Per tant, no hauriem de separar els interessos de les africanes de la perspectiva mundial degut a la interrelació dels interessos de les dones i els organismes.

* Mónica Ighorodje és una de les coordinadores en cap de BAOBAB pels Drets de la Dona (http://www.baobabwomen.org), una organització no governamental sense ànim de lucre de Nigèria, centrada en qüestions dels drets legals de la dona en virtut dels tres sistemes de dret -costums, legals i religiosos. BAOBAB treballa per promoure els drets de les dones, principalment a través de la millora del coneixement i l'exercici i desenvolupament dels drets.

NOTES

[1] http://bit.ly/fI53TK
[2] http://tinyurl.com/2waoh59
[3] Nota al marge de la reunió de planificació sobre la Dècada de la Dona Africana (DDA) A la 54ª Sessió de la CSW, 2010, UA, Oficina de Nova York.
[4] Els 10 temes de la DDA inclouen: Combatre la pobresa i l'accés al poder econòmic de les dones i reforçar l'esperit empresarial; Agricultura i Seguretat alimentària; Salut, VIH/SIDA i mortalitat materna; Educació, Ciència i Tecnologia; Medi ambient i Desenvolupament sostenible; Pau i Seguretat, Govern i Protecció jurídica; Finances i Pressupostos de Gènere; Dones en posicions de presa de decisions; Estimulació del moviment africà de la dona i l'orientació del moviment de dones joves.
[5] http://tinyurl.com/346elzy, Les polítiques d'igualtat de gènere a la UA per Melinda Adams.
[6] http://tinyurl.com/32fwbay
[7] http://tinyurl.com/23lb2z9 - Elecció del Consell Executiu de la ONU Dones: El 10 de novembre de 2010, els Estats membres van donar un pas endavant per a possibilitar l'agència de ONU Dones, l'Entitat de les Nacions Unides sobre la Igualtat de Gènere i l'Accés al poder de la Dona, per a iniciar el treball d'elecció dels països membres del seu Consell Executiu. Els 41 membres del consell van ser seleccionats de la següent manera: 10 d'Àfrica, 10 d'Àsia, 4 d'Europa de l'Est, 6 d'Amèrica Llatina i el Carib, 5 d'Europa occidental.
[8] La Presidenta-Electa de Brasil Dilma Rousseff promet igualtat de gènere, publicat al diari Daily Trust, 2/11/2010.
[9] http://tinyurl.com/346elzy, Les polítiques de igualtat de gènere a la UA, per Melinda Adams.
[10] http://tinyurl.com/36lbkmg

<< índex (tornar) .