Dones+Àfriques
Centre de Documentació Virtual

Articles i entrevistes


<< índex (tornar) .

___________________________________________________

Feminisme i "womanism" a l'Àfrica

Text: D+A - Centre de Documentació Virtual
Organitzada a la Humboldt-University de Berlín, el maig del 2002 es va celebrar la "Version & Subversion Conference 1" on moltes de les protagonistes més importants del feminisme africà van poder intercanviar opinions sota el títol "Discourse of African Womanism/Feminism". Amb taules rodones i debats es va poder veure, una vegada més, com de difícil és adaptar el concepte de feminisme al continent africà. Si ja de per sí el feminisme "blanc" (ni "negre" ni "blanc" com a categoria biològica inamovible) no és ni molt menys homogeni, quan aquest entra en un escenari calidoscòpic com ho és l'Àfrica contemporània, la multiplicació es fa inevitable. Des dels anys 80 comencen a sorgir en els entorns acadèmics feministes, tant africans com afroamericans, corrents que intentaran aproximar les lluites contra l'opressió masculina a la realitat concreta de la dona negra. És el cas del "womanism 2", que sorgeix al mateix moment però de manera diferent a través de l'escriptora afroamericana Alice Walker i de la professora nigeriana Chikwenye Okonjo Ogunyemi. Amb el "womanism" com a recipient, les dues autores hi aniran afegint definicions que provin de completar el complex mapa d'un feminisme emmotllat a les realitats de la dona negra.

Però si bé és cert que aquesta pateix una doble marginalització "de sèrie" -racial i de gènere-, també se li han de sumar molts altres condicionants com per exemple el context, on no serà per res igual l'Àfrica rural de la urbana o els guetos afroamericans, la història colonial del país, la religió, el model de societat precolonial, l'extrema pobresa, la pròpia experiència personal, etcètera. La dona negra esdevé doncs un pretext genèric per entrar i sortir amb tots els debats necessaris. Dos conceptes tan i tan amplis -dona i Àfrica- que es farà inevitable emprar el reduccionisme per a poder-ne parlar. Temes teòrics i especulatius, com si el feminisme a l'Àfrica és culturalment aliè i importat, o si la sexualitat ha de centrar la discussió sobre la dona, faran que aquesta mena de debats, importantíssims per altra banda, no deixin d'anar a remolc dels canvis i les contradiccions que sorgeixen a partir de la segona meitat del segle XX a occident. Però més enllà d'aquests àmbits acadèmics, on la literatura escrita per dones africanes hi jugarà un paper molt important, la varietat de les "altres" i les xarxes heterogènies on es suma la resistència, la pedagogia i l'emancipació, faran que sí hi hagi un vincle entre totes les persones implicades. L'especificitat africana vindrà donada no per un fet homogeni racial / cosmològic sinó per unes característiques socials i històriques concretes. El colonialisme ha fet que qualsevol plantejament que sorgeixi durant, mentre o després estigui estretament relacionat amb aquest. Podem parlar de les múltiples formes de igualtat de gènere a nivell pràctic abans del colonialisme, o podem divagar sobre tots els aspectes teòrics sobre dona i igualtat que contenen algunes religions, però del que no ens podem escapar és d'aquesta incursió brutal que va significar primer l'esclavatge i després el colonialisme a la història de l'Àfrica.

D'altra banda la insistència de moltes dones del tercer món sobre la poca representativitat d'un feminisme "blanc" -que està fortament vinculat a un tipus de cultura i experiència determinada- fa que es reinventin, recuperin o continuïn coherentment altres pràctiques que aniran més enllà d'un únic model de feminitat. Mutacions, apropiacions i desviaments que, si bé implícitament conté tota persona en la seva multiplicitat, s'incrementen radicalment quan és l'hora de reescriure els papers i els rols.

Per a la senegalesa Aminata Sow-Fall -una de les escriptores més brillants de la literatura contemporània-, tot i que ella mateixa no es considera feminista, les seves declaracions són prou clares: "desitgem que la dona s'alliberi, però no a cops d'eslògans sinó per una dignitat i respecte de la nostra personalitat i de la nostra religió, l'Islam que mai ha fet de la dona una esclava 3". Aquesta necessitat de recuperar un Islam que no hagi patit les grans deformacions patriarcals i egoistes, com veurem més endavant, és predominant entre molts musulmans, tant homes com dones. Al llibre de Susan Stringer: "The Senegalese Novel by Women: Through Their Own Eyes" (1996), s'analitzarà un altre exemple d'aquesta reivindicació mitjançant les novel·les de la també senegalesa Mariama Bâ. Stringer 4 presentarà el feminisme de Bâ com un ferm defensor de la solidaritat entre dones, un matrimoni monògam basat en l'amor mutu i el respecte, la importància de la família i la submissió a Déu; al mateix temps, lluitarà contra la hipocresia de la societat que, amagant-se darrera la tradició i la religió, priva la dona de dignitat i llibertat. Com la mateixa Mariama Bâ va afirmar: "el nostre deure no és només d'escriure, sinó d'utilitzar la nostra escriptura com una arma per a destruir l'opressió que patim les dones. 5"

El llibre de Susan Stringer sobre literatura senegalesa escrita per dones és un dels molts treballs que s'han publicat sobre Àfrica i feminisme, especialment en universitats africanes, angleses i nord-americanes. Acadèmicament les pròpies africanes aniran seguint i reforçant una lluita de la que elles mateixes també en formen una de les moltes i variades parts. A mitjans dels 90, la publicació de moltes d'aquestes investigacions venia a testimoniar el que s'anava debatent i gestant des de la fi dels anys 70, amb títols com per exemple Womanism and African Consciousness (1996) de Mary Kolawole; Beyond the Masks: Race, Gender and Subjectivity (1995) d'Amina Mama; o Africa Wo/Man Palava: The Nigerian Novel by Women (1995) de Chikwenye Okonjo Ogunyemi, on la citada professora i teòrica del "womanism" traça una situació similar de la dona a la Nigèria contemporània mitjançant les escriptores Flora Nwapa, Adaora Lily Ulasi, Buchi Emecheta, Funmilayo Fakunle, Ifeoma Okoye, Zaynab Alkali, Eno Obong i Simi Bedford. Aquest estudi és també important en l'àmbit de la literatura, on el predomini de la crítica es centra en els treballs dels escriptors masculins. Per Ogunyemi, el "womanism" africà com a model emergent dintre del discurs feminista general, és central en aquestes escriptores. En els escrits de totes elles "la resistència de la dona bascula entre la idea de palava (conflicte) i una centralització del consens, el compromís i la cooperació; i suposa un atac directe contra el sexisme, el totalitarisme i els prejudicis ètnics. Aquesta inclusió prové d'un èmfasi amb la maternitat, on tothom és el fill d'una mare capaç de crear palava i generar alhora un compromís. 6" Per exemple serà gràcies a la novel·la "Efuru" (1966) de Flora Nwapa que es qüestionarà la novel·la mundialment reconeguda "Things fall apart" del nigerià Chinua Achebe. Nwapa utilitzarà una dona al voltant de la que gira tota la comunitat per a poder denunciar el paper marginal que Achebe va assignar a les heroïnes del seu llibre 7.
La dona es mourà entre una necessitat de la comunitat i els fills fins a nous models característics de la condició postcolonial, on la multiplicitat de personalitats en serà la característica. Aquesta incorporació de la dona africana com a escriptora farà que els treballs que en resultin vagin més enllà del terreny literari: la novel·la esdevindrà un "moment, producte i testimoni" molt valuós en aquest guió de dissidències.

Chikwenye Okonjo Ogunyemi

A l'afirmació d'Annabel Rodda: "A totes les parts del món la dona aspira a millorar el medi ambient i a aconseguir una millor qualitat de vida per a ella i per als seus fills 8", l'essencialisme més pur, inamovible i clos en ell mateix ens portarà a un feminisme reduccionista que impedirà poder parlar d'aquests "altres" dels que constantment en fem referència. Assignar aquest paper homogeni que situa a la dona fora del transcurs històric -ja sigui posant-la per sobre, per sota o més enllà-, és consolidar una d'aquestes minories pures que, inevitablement, generaran repressió encara que a priori serveixi per a confrontar-se amb una majoria repressiva. Però traspassant aquests miratges, no ens queda més remei que estar d'acord amb Diana Fuss i la seva necessitat de reconèixer una ficció d'identitat per a poder posar en pràctica una política efectiva. Amb ella, parlarem de "dona" i parlarem d'"Àfrica". I ho necessitarem per a poder fer front a una "majoria" que, moltes vegades, continua amb la tradició colonial d'esborrar qualsevol diferència -en passat i en present- de la societat a dominar. La més estesa, denunciada i mica en mica reconstruïda d'aquestes pràctiques va ser la negació d'un passat històric del continent africà. Però n'hi ha d'altres, com el monolític "paper de la dona", que encara ara es resisteix a desaparèixer d'aquesta construcció opressiva. Per començar, com ja hem dit, assignar un "únic" tipus de persona, en un "únic" model social, en un "únic" context geogràfic, en un "únic" moment del temps, fan d'aquestes assignacions un perillós i "únic" error estès i poderós. La perillositat del concepte "plural" com a mer recompte extern suma, enlloc de restar, en aquesta unicitat de la ficció predominant.

L'associacionisme de les dones no només ha existit al llarg de tota la històrica africana, sinó que sempre ha estat molt comú i amb objectius molt diversos. Només aquesta imposició del dominador que esborra uns fets per a debilitar-ne al dominat han suposat que moltes d'aquestes realitats sortissin dels llibres d'una assignatura -història- però sobrevisquessin, tot i que moltes vegades amb deformacions greus, en altres assignatures -antropologia-. Més enllà de l'aula colonial, el nou context que suposa la formació de la ciutat, inevitablement comporta nous models, amb una varietat que potser no és més complexa que a les societats rurals però que ho farà més evident. La ciutat, com tot nou element, incorpora en ella mateixa tots els graus i els radis, amb els seus matisos i les característiques pròpies. Creixements desproporcionats, migracions en massa, nous contextos històrics que s'amunteguen i canvien a velocitats difícils de pair, fan que les grans metròpolis africanes incorporin i alhora generin diverses formes d'associacionisme femení. Lluny d'una passivitat apolítica de la dona africana, sorgeix un tipus d'organització que, com tot, no apareix del no res, sinó que és molt difícil dissociar-la de les predominants associacions de base a nivell tradicional. Aquesta nova mutació d'organitzacions farà front a un sistema econòmic i polític agressiu que, imposant una homogeneïtzació controlable, marginarà a la gran majoria de la població.

Serge Latouche: "Cada vegada hi ha més estudiants africans formats a les business schools anglosaxones, però no són pas ells els que creen les empreses actives, sinó les dones analfabetes 9". Durant la dècada dels 90, inclús les conclusions dels estudis d'organismes internacionals com Nacions Unides destaquen el paper clau de la dona en l'economia africana 10. Si bé aquestes recomanacions no evidenciaran el caràcter alternatiu a una economia neoliberal, la cooperació i la solidaritat entre aquestes xarxes s'ha fet tan palès que és impossible ocultar-ho. El pas per a que aquests sistemes socials arribin a ser un veritable fre al imperialisme econòmicomilitar dominant depèn d'una major comprensió i informació de moltes d'aquestes pràctiques, que en la majoria dels casos són fàcils d'extrapolar a nivell mundial. Si "canviar el món passa inevitablement per un canvi de com mirem al món" (Latouche), mirar aquestes estratègies d'autosuficiència, explicar-les i poder-les també aplicar al primer món és capgirar l'etnocèntric concepte de que només "nosaltres" podem ajudar als "altres".
"Ciutadans que haurien d'estar morts donades les condicions de vida imperants, sobreviuen gràcies a recursos difosos que provenen de l'exterior de les ciutats i a mecanismes redistributius, d'ajuda mútua i de solidaritat. És comú que existeixi un flux continu de béns i persones entre el medi rural i urbà 11." Tota aquesta cooperació a nivell privat no només es fa amb préstecs o dons de diners, sinó també amb serveis; tot plegat facilita que moltes dones hagin creat empreses gràcies a aquestes ajudes que provenen de les seves famílies o d'altres dones associades a xarxes cooperatives. Una d'aquestes nombroses associacions, per exemple, és la Country Women Association of Nigeria (Cowan) creada l'any 1982 per dones del medi rural, i que mitjançant el seu propi sistema finançer va començar amb microcrèdits destinats a 24 dones i deu anys després ja n'eren 24.000 les que s'hi beneficiaven 12.

En els cada vegada més freqüents fòrums de trobada i discussió de moviments socials alternatius com l'Anti-Privatization Forum a Sud-àfrica o el Fòrum Social Africà -celebrat a Lusaka, Zàmbia, el desembre del 2004-, es pot veure com, si bé la presència de la dona en moviments socials és majoria, alhora de trobar-ne els líders la cosa canvia. Com es queixarà l'activista Dudu Mphenyeke, "les dones negres som majoria en els moviments i també molts dels impactes (sida, privatització de l'aigua...) cauen en major grau sobre nosaltres. Però poques donen juguen el rol de pensar com a caps. Enlloc d'això, preparem el camí dels homes; som utilitzades pels homes que busquen més poder dins d'aquests moviments socials. 13" La persistent lluita d'aquesta doble reivindicació de l'espai -on "en el nom d'una homogeneïtat negra i d'una política de solidaritat, canviar les relacions home-dona és fàcilment vist com una fractura de l'idea de comunitat cohesionada", com dirà Ntabiseng Motsemme-, és actualment una de les necessitats més bàsiques de tots aquests moviments. Com de manera optimista, però alliçonadora, afirmarà l'activista sud-africana pels drets de gènere Makoma Lekalakala: "durant tot el segle XX, l'energia i la força de les dones ha permès que el foc de les revoltes continués encès, però el paper de la dona encara es veu com a secundari. Però si les dones rebem el suport dels nous moviments socials, podem canviar aquest país en cinc anys. 14"


__________________

Notes

1. "Troubling gender: homosexuality in an African society". Text presentat a la Sex & Secrecy Conference 2003, dins la 4th Conference of the International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society (IASSCS) per Wendy Isaack (The Lesbian and Gay Equality Project, Johannesburg, Sud-àfrica) i Henriette Gunkel (Universitat de Colònia, Alemanya)
2. Ibid.
3. Citada al capítol "Islam in Senegalese literature and film" de Mbye B. Cham, del llibre Faces of Islam in African literature, editat per Kenneth W. Harrow (Heinemann, Londres, 1991).
4. Segons la ressenya del llibre de Susan Stringer: The Senegalese Novel by Women: Through Their Own Eyes ("Francophone Cultures and Literature", vol. 7, Peter Lang, Nova York, 1996) feta per Natalie Sandomirsky i publicada a H-AfrLitCine (1998).
5. Mariama B‚: "La fonction politique des litteratures africaines ecrites" (1981), citada per N. Sandomirsky (H-AfrLitCine, 1998).
6. Pàgina web personal de Chikwenye Okonjo Ogunyemi: www.ogunyemi.net/momhome.html
7. Patricia Bifani-Richard: "Literatura oral: un antecedente a la literatura femenina" (África internacional n. 18: La mujer en el África subsahariana, IEPALA, Madrid, 1995).
8. A. Rodda: "Mujer y medio ambiente en África" (¡frica internacional n. 18: La mujer en el África subsahariana, IEPALA, Madrid, 1995)
9. Serge Latouche: La otra África, oozebap, Barcelona, 2007.
10. Jeanne Vickers: "La mujer africana y la crisis económica mundial" (África internacional n. 18: La mujer en el África subsahariana, IEPALA, Madrid, 1995)
11. P. Bifani-Richard: "La mujer africana y la crisis económica" (África internacional n. 18: La mujer en el África subsahariana, IEPALA, Madrid, 1995)
12. Ibid.
13. Dawn Paley: "Women Pushed Aside As Men Seek Power" (gener 2005) i A. Alexander i Mandisa Mbali: "Africa Social Forum" (desembre 2004) a http://www.zmag.org/RaceWatch/africawatch.cfm

14. Ibid

<< índex (tornar) .